JuiWritesOnline

भरारी घे ना रे पाखरा

Bharari Ghe na re pakhara - arathi Poetry Jui Shirvalkar

भरारी घे ना रे पाखरा

फुलोरा हा चहूकडे
गाती पक्षीही मंजुळ
सुंदरतेचा लेवून साज
दारी उभा तुझ्या श्रावण
तरी का नं सोडे उंबरा?

पहा बरे अस्मानात
परते चिऊ घरट्यात
सल काय उरी तुझ्या
जे आसू दाटले डोळ्यात
का हा उदास चेहरा?

का रुसले शब्द सारे
हरवला सूर कसा
का रे माझ्या मना
चैतन्यमय रव तुझा
आज मधुवंतीविण कापरा

झाली होती कालही
संध्या अशीच रम्य
आज तीच होऊनि कातरवेळ
करे ताल मज अगम्य
विरला कुठे तो सांजवारा?

Exit mobile version