JuiWritesOnline

Tag: Poetry

Kadhi vate - Marathi Poetry by Jui Shirvalkar
Poetry

कधी वाटे

कधी वाटे होऊनि घार उंच नभी उडावेपरी मग होऊनि चिऊताई ती भूमीस बिलगावे कधी वाटे होऊनि जलधि वाहतच जावेक्षितिजापाशी घेऊनि विसावा सूर्यतेज पाहावे अनिल तळपता

Read More »
Bharari Ghe na re pakhara - arathi Poetry Jui Shirvalkar
Poetry

भरारी घे ना रे पाखरा

भरारी घे ना रे पाखरा फुलोरा हा चहूकडेगाती पक्षीही मंजुळसुंदरतेचा लेवून साजदारी उभा तुझ्या श्रावणतरी का नं सोडे उंबरा? पहा बरे अस्मानातपरते चिऊ घरट्यातसल काय

Read More »

The Newsletter

“A Good Librarian”: a small magazine away from the world.

About Me

Hi! I’m Jui, Founder AGoodLibrary.com

Know more about me here

Lifey..